สินเชื่อ

Krungthai ใจดี ให้ยืม 5 หมื่น ผ่อนนาน 84 งวด สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

สินเชื่อเงินกู้จากธนาคารกรุงไทย ที่มีชื่อว่า กรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อเงินสดให้วงเงินสูง แถมดอกเบี้ยยังถูกใจ กู้ได้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน กู้เงินล้าน ผ่อนหมื่นละ 10 บาทต่อวัน กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท สำหรับใครที่สนใจ ตามไปอ่านรายละเอียดที่ด้านล่างกันต่อได้เลย
จุดเด่นผลิตภัณฑ์กรุงไทย Smart Money

-ทั้งพนักงานประจำ และผู้ประกอบการรายย่อย ก็สามารถขอกู้เงินได้ง่ายๆ
-เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล กู้เงินได้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่กู้ได้ไม่เกิน 1 ล้าน บาท
-ใครที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็สามารถทำได้
-ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน ในการขอกู้

อัตราดอกเบี้ย

-คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบลดต้นลดดอก
วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่

-ผู้มีรายได้ประจำ กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุด 1 ล้านบาท
-ผู้มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจ กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุด 500,000 บาท

ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย สมัครได้หรือไม่

-สมัครได้ ไม่จำเป็นต้องรับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย

เอกสารการสมัคร

-สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอกู้เงิน
-สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้
-บัตรประจำตัวพนักงาน (หากมี)
-ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหลักฐานที่แสดงรายได้ ที่น่าเชื่อถือได้
Statement

-บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ต้องใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
-เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ต้องใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
-หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ ใช้เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน

ช่องทางการสมัครสินเชื่อ

สามารถขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

ผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย เพียงมีรายได้ 30,000 บาท ขึ้นไป ก็ขอกู้ได้