สินเชื่อ

K-Bank จัดให้รายละ 50,000 ลงทะเบียนก่อนได้ก่อน

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เงินด่วน Xpress Loan จากธนาคารกสิกรไทย เป็นสินเชื่อกู้ง่าย และอนุมัติไว รับเงินก้อนไปใช้ได้ทันที อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ได้เงินทันทีเพียงสมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่านแอป K PLUS สินเชื่อกู้ง่าย สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว ก็ขอสินเชื่อได้ทันที ดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบาย เริ่มต้นแค่หลักร้อย เพียงเดือนละ 300 บาทเท่านั้น
ข้อมูลสินเชื่อ

 • สินเชื่อกู้ง่าย ใช้บัตรประชาชนใบเดีย
 • ดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา
 • สมัครสินเชื่อออนไลน์ได้เงินไว ก็ปิดหนี้ได้ไว มีเงินเหลือใช้ ดอกเบี้ยต่ำ ยอดผ่อนน้อย
 • อนุมัติไวสุดใน 15 นาที ได้เงินทันที
 • สินเชื่อกู้ง่าย อนุมัติไว ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน
 • อนุมัติไวได้เงินก้อนไปใช้ทันที แค่สมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ผ่าน K PLUS สมัครได้ตั้งแต่เวลา 09:00 – 19:00 น.
คุณสมบัติผู้มีรายได้ประจำ

 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20-70 ปี และมีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • มีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับรวมที่ทำงานเดิมได้
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 • ผู้ที่มีรายได้ประจำ น้อยกว่า 15,000 บาท ต้องเลือกชำระเงิน โดยการหักบัญชีโดยอัตโนมัติเท่านั้น
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ไม่เกินเกณฑ์ที่ทางธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใด
เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรวข้าราชการ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน และต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง บัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบมาด้วย

เอกสารแสดงรายได้ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

 • สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือเอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
 • ในกรณีที่มีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวบรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ในกรณีที่เป็นบัญชีธนาคารกสิกร ไม่ต้องยื่น
 • สำเนาสลิปโบนัส อายุไม่เกิน 12 เดือน
error: Content is protected !!