สินเชื่อ

สินเชื่อ ธ.ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ให้ยืมโดยไม่ต้องค้ำ สมัครได้วันนี้

โอกาสดีๆ มาอีกแล้ว ใครที่กำลังคิดจะไปกู้เงินนอกระบบ ไม่ต้องไปแล้ว เพราะว่าตอนนี้ทางธนาคารไทยเครดิต ปล่อยให้กู้เงิน 5,000-200,000 บาท โดยที่ไม่ต้องไปเป็นหนี้นอกระบบ สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพิ่อคนค้าขาย จากธนาคารไทยเครดิต เป็นสินเชื่อที่ให้กู้แบบ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือคนค้ำประกัน เพื่อให้พ่อค้าและแม่ค้าทุกคน สามารถเข้าถึงเงินทุนได้แบบปลอดภัย ไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ ธนาคารไทยเครดิต ปล่อยสินเชื่อในชื่อ สินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต เพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” วงเงินสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
จุดเด่นสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต

-ให้วงเงินกู้ สูงสุดถึง 200,000 บาท
-เป็นสินเชื่อหมุนเวียน Revolving Loan ไม่มีระยะเวลา ครบกำหนด แต่จะมีการทบทวนวงเงินต่ออายุทุกปี
-คิดดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้นและลดดอก
-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันการขอสินเชื่อ
-ปล่อยกู้สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ
คุณสมบัติผู้สมัคร

-บุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี ขึ้นไป
-ผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
-ให้กู้เงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
-ต้องมีประสบการณ์ การประกอบอาชีพ 1 ปี
-ธุรกิจจะต้องมีสถานประกอบชัดเจน ตรวจสอบได้
-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด รัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร
เอกสารการสมัคร

-สำเนา บัตรประชาชน
-สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอสินเชื่อ
-สำเนา บัตรประชาชน คู่สมรส
-สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (หากมี)
-เอกสารแสดง สถานภาพสมรส (หากมี)
-สำเนา หน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝาก
-สำเนา สัญญาเช่า (หากมี)

ข้อมูลและที่มาของสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต

error: Content is protected !!