สินเชื่อ

Krungthai ให้ลงทะเบียน สินเชื่อกรุงไทยใจดี ยืมได้ 50, 000 ลงก่อนได้ก่อน

อีหนึ่งสินเชื่อจากทางธนาคารกรุงไทย ในชื่อ กรุงไทยใจดี เป็นสินเชื่อหมุนเวียน เปิดให้หลากหลายอาชีพได้ขอเงินให้กู้ยืมจากธนาคารกรุงไทยได้ โปร่งใสปลอดภัยถูกกฎหมายแน่นอน ให้วงเงินกู้สูงถึง 5 เท่าของรายได้ ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน รายละเอียดมีดังนี้
วงเงินสินเชื่อ

ให้วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และให้กู้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท
ให้วงเงินกู้ ธุรกิจ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และให้กู้สูงสุดที่ 500,000 บาท
และถ้าหากสนใจกู้เงิน 50,000 บาท ผ่อน 84 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือน 826 บาท หากกู้เงิน 100,000 บาท ผ่อน 84 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 1,653 บาท เท่านั้น

จุดเด่นสินเชื่อ

ให้วงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 บาท
ไม่ต้องใช้เอกสาร เเละ ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน
ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่ใช้ไม่เสียดอก
สมัครผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลภายใน 5 นาที
อัตราดอกเบี้ย

15%-24% ต่อปี ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติผู้กู้เงิน เริ่มต้น ทางธนาคารจะคิดดอกเบี้ยอัตราปกติ ตามระบุในสัญญาบวก 3% ต่อปี เเละทบทวนวงเงินสินเชื่อปีละ 1 ครั้ง ผ่อนชำระเงินคืนดี และไม่ทำผิดกฎ ให้ยืดอายุเงินกู้ไปอีกปี ตามเงื่อนไขของธนาคาร

เอกสารการสมัคร

บัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอสินเชื่อ และทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน หรือหลักฐานเเสดงรายได้ ที่น่าเชื่อถือ
บัตรประจำตัวพนักงาน (หากมี)
Statement

บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ถ้ามี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
เอกสารใบเเจ้งยอด บัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตล่าสุด หรือเอกสารอื่น หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ขอบคุณข้อมูลและที่มาจากธนาคารกรุงไทย

error: Content is protected !!