สินเชื่อ

สินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียน วงเงิน 30,000 บาท ผ่อนนาน 24 งวด ได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN วงเงิน 30,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 24 เดือน บริการสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล Speedy Loan จากทางธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เป็นสินเชื่อเงินสด สมัครขอสินเชื่อได้ง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันในการขอกู้เงิน และยังรับเงินสดเข้าบัญชีธนาคารทันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ และสามารถกู้ได้สูงสุดถึง 5,000,000 บาท
จุดเด่นของสินเชื่อ

-สมัครได้ง่ายๆ ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
-สามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง 72 เดือน
-อนุมัติวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และกู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
-เมื่อได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีทันที
-คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้นและลดดอก

วงเงินสินเชื่อ

-กู้เงิน 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 24 เดือน
-กู้เงิน 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน
-กู้เงิน 100,000 – 5,000,000 บาท ผ่อนได้นานสูงสุด 72 เดือน
คุณสมบัติผู้ขอกู้เงิน

-ผู้ขอเงินกู้ มีอายุระหว่าง 20-60 ปี

มีรายได้ขั้นต่ำ ตามนี้

-มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน สำหรับพนักงานประจำที่บรรจุเป็นพนักงานแล้ว และ

-มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน หรือกระแสเงินสดหมุนเวียนภายในบัญชีเงินฝากกิจการย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน สำหรับเจ้าของธุรกิจ

-มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประชาชน เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
-สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝาก 3 เดือน สำหรับพนักงานประจำ
-สำเนาหนังสือจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วน จากทางกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝาก 6 เดือน สำหรับเจ้าของกิจการ
-หน้าแรกสำเนาบัญชีเงินฝาก ธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้า หลังจากได้รับการอนุมัติ

ที่มาและข้อมูลสินเชื่อ เวปไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์