สินเชื่อ

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ธนาคารกรุงเทพ ช่วยเหลือ ให้ยืม 50000 ผ่อนเดือนละ 1400

วันนี้เราจะมาแนะนำสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ นั่นคือสินเชื่อส่วนบุคคลจากทางธนาคารกรุงเทพ ในชื่อว่า สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ที่มีวงเงินให้กู้วงเงินพร้อมใช้ 50,000 บาท สำรองไว้ใช้ในยามจำเป็น เรื่องเงินเรื่องด่วน เบิกได้กับสินเชื่อบุคคล บัวหลวงอุ่นใจ อนุมัติเงินกู้ตั้งแต่ ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1 ล้านบาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน สมัครเพียงครั้งเดียว มีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว ไปดูกันเลย
จุดเด่นสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

-ให้วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน
-ไม่เบิกใช้ ไม่คิดดอกเบี้ย
-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
-สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด
-ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี
-ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด จากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ ผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
-ผู้กู้เงิน มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี
-เป็นพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือนกับทางธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับนายจ้าง ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมในโครงการ
-มีรายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
-มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ขึ้นไป
เอกสารการขอสินเชื่อ

-บัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
-ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้จากบริษัท ย้อนหลัง 2 เดือน
-บัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า 6 เดือนต่อเนื่อง
-หน้าบัตรบีเฟิสต์ ผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ บัวหลวงอุ่นใจ

ธนาคารกรุงเทพพร้อมให้คำปรึกษา และดูแลคุณในทุกธุรกรรมทางการเงิน ผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา บัวหลวงโฟนโทร 1333