สินเชื่อ

ธ.กรุงเทพ ให้ยืม 3 หมื่น ไม่ต้องค้ำ อนุมัติไว “บัวหลวงสุขใจ”

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ส่วนบุคคลจากทางธนาคารกรุงเทพ ในชื่อสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เป็นเงินกู้อเนกประสงค์ ช่วยเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์คุณ กู้ยืมเงิน 30,000 บาท ผ่อนเพียงเดือนละ 900 บาท ผ่อนสบาย แบบลดต้นและลดดอก ผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน รายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้ว ไปดูกันเลย
จุดเด่นสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

-อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนของคุณทันที
-ชำระคืนสบายๆ สูงสุด 60 เดือน
-สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก
-เงินกู้อเนกประสงค์ เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ตามใจคุณ
-ให้กู้ได้ตั้งแต่ 15,000 ถึง 1 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ

-ฟรี ค่าธรรมเนียม ในการดำเนินการ
-ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
-ค่าธรรมเนียม การชำระคืนก่อนกำหนด (ในปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ
-ค่าธรรมเนียม ในการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ ย้อนหลังเกิน 3 เดือนจำนวน 200 บาท/ฉบับ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
-ผู้กู้เงิน มีอายุระหว่าง 20 – 59 ปี
-ผู้กู้เป็นพนักงานประจำ ที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้าง ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมในโครงการ
-ผู้กู้มีรายได้ประจำ 15,000 บาท ขึ้นไป
-ผู้กู้มีประสบการณ์ การทำงานมาแล้ว 1 ปี
เอกสารการขอสินเชื่อ

-บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอสินเชื่อ
-หลักฐานสลิปเงินเดือนต้นฉบับ หรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
-บัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า 6 เดือน ต่อเนื่องกัน
-หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า เพื่อโอนเงินเมื่อได้รับการอนุมัติ

ที่มา ธนาคารกรุงเทพ สอบถามเิ่มเติมโทร 1333